Nutrition teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Beslenme; 2. Besin maddesi, besin, gıda.