Nutritional teriminin tıbbi anlamı; a. Beslenme ile ilgili.