Nux Vomica teriminin tıbbi anlamı; n. Striknin elde edilen bitki, kargabüken.