Nyct teriminin tıbbi anlamı; pref. Gece anlamına önek.