Nyxis teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Delme; 2. Ponksiyon yapma.