Oaritis teriminin tıbbi anlamı; n. Yumurtalık iltihabı.