Oasis teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. oases). Hastalıklı bir bölgede bulunan sağlam doku adacığı veya noktası.