Obdormition teriminin tıbbi anlamı; n. Sinir basıncından dolayı mevzii uyuşukluk.