Object Blindness teriminin tıbbi anlamı; Eşya körlüğü, eşyaları tefrik edemeyiş, apraxia;