Oblique Lie teriminin tıbbi anlamı; Fetüs uzun ekseni ilea nne uzun ekseninin takriben 45 derecelik açı yapacak şekilde birbirlerini çaprazlaması hali, oblik duruş;