Oblique teriminin tıbbi anlamı; a. Eğik, meyilli, mail.