Obliquity teriminin tıbbi anlamı; n. Eğiklik, meyil.