Oblivious teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Unutkan; 2. Unutkanlık yapıcı, unutkanlığa sebep olucu.