Obliviscence teriminin tıbbi anlamı; n. Unutkanlık.