Observerscope teriminin tıbbi anlamı; n. İki kişinin bir noktayı aynı anda muayene edebilmelerini sağlayan iki kollu bir endoskop.