Obstetric Shock teriminin tıbbi anlamı; Doğum sırasında veya doğumu takiben obstetrik bir sebep (kanama, uterus inversiyonu, müdahale v.s.)'e bağlı olarak meydana gelen şok;