Obstetric teriminin tıbbi anlamı; a. Doğum bilgisi ile ilgili.