Obstinacy teriminin tıbbi anlamı; n. Bir hastalığın tedaviye inat etmesi.