Omphalitis teriminin tıbbi anlamı; n. Göbek iltihabı, omfalit.