Ophthalmorrhea teriminin tıbbi anlamı; n. Gözden akıntı gelişi, oftalmore.