Osselet teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Küçük kemik; 2. Aşık kemiği.