Osteophony teriminin tıbbi anlamı; n. Sesin kemk vasıtasiyle iletimi.