Osteoradionecrosis teriminin tıbbi anlamı; n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.