Ovarian Vein teriminin tıbbi anlamı; Yumurtalık veni, vena ovarica;