Ovario teriminin tıbbi anlamı; pref. Yumurtalıkla ilgili.