Oxidation Enzyme teriminin tıbbi anlamı; biochem. Oksitleyici enzim;