Pabular teriminin tıbbi anlamı; a. Besin ile ilgili, gıdaya ait.