Pabulum teriminin tıbbi anlamı; n. Yiyecek, gıda, besin.