Pachon's Apparatus teriminin tıbbi anlamı; Kan basıncını ölçmeğe yarayan alet (vaquez aletinde) kulakla dinlenilmesine mukabil bunda basınç gözle kontrol edilir).