Pachy teriminin tıbbi anlamı; pref. Kalın, kalınlaşmış.