Pachycephalia teriminin tıbbi anlamı; n. Kafatasının normalden daha kalın olması.