Pachycephalous teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Pakisefali ile ilgili; 2. Pakisefali gösteren.