Pachyhymenia teriminin tıbbi anlamı; n. Herhangi bir zarın veya zarların kalınlaşması.