Pachymeter teriminin tıbbi anlamı; n. Madde (cisim) lerin kalınlığını ölçme aleti, pakimetre.