Pachyperiostitis teriminin tıbbi anlamı; n. Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.