Pachyperitonitis teriminin tıbbi anlamı; n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.