Pachysomia teriminin tıbbi anlamı; n. Vücut kısımlarının kalınlaşması, pakisomi.