Pandemia teriminin tıbbi anlamı; n. Bütün memleketleri kaplayan salgın, pandemi.