Parathyroidoma teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Paratiroid bezinden gelişen tümör; 2. Paratiroid'e benzer dokudan oluşan tümör.