Parathyroprivia teriminin tıbbi anlamı; n. Paratiroidlerin çıkarılmasından ileri gelen durum.