Pars Glassopharyngea teriminin tıbbi anlamı; anat. dilin iç kasları.