Pars Orbitalis teriminin tıbbi anlamı; anat. Gözçukuru parçası.