Pars Ossea Tubae Auditivae teriminin tıbbi anlamı; anat. Kulak borusunun dışyan-arka-üst yanda yer alan, kemikten yapılmış bölümü.