Pars Pelvina teriminin tıbbi anlamı; anat. Sidiksağanın leğensel bölümü.