Pars Radiata teriminin tıbbi anlamı; anat. Kabuğun, ışınsal uzanımlı toplayıcı borulardan oluşan öz demetleri.