Pars Squamal teriminin tıbbi anlamı; Skuama (bağa) parçası.