Pars Squamosa teriminin tıbbi anlamı; anat. Şakak kemiğinin sedef (skuama) parçası.