Pars Sternocostalis teriminin tıbbi anlamı; anat. 1. Sternumun ön yüzünün yarı sağ vesolu; 2. İlk beş veya altı kıkırdak kaburgalarla 5 inci ve 6 ncı kemik kaburgaların ön uçları.