Pars Subcutanea teriminin tıbbi anlamı; anat. Dışmalığın (anus) önünden ve ardından alt derinin içine geçen yüzeyel bölüm.