Pars Superficialis teriminin tıbbi anlamı; anat. Facialis dallarının üzerinde yer alan yüzeyel bölüm.